DEL DIN #METOO FORTÆLLING

Produktionsselskabet Meta Film producerer en filmisk #MeToo mosaik for at belyse og skabe forståelse for at sexisme, seksuel ydmygelse eller udnyttelse finder sted i alle brancher og i samfundet generelt. 

Mosaikken skal bestå af 100 anonyme beretninger fra kvinder og mænd, som har oplevet sexismen i dens mange afskygninger. Beretningerne genfortælles af 100 dygtige skuespillere, som hver fortolker én beretning. Det vil ikke fremgå, hvem de enkelte beretninger kommer fra, ligesom specifikke personer eller arbejdspladser ikke vil blive nævnt, så det er altså anonymt. Dog skal vi vide, hvem du er.

Ideen er, at hver #MeToo historie er en brik i en stor mosaik, som beskriver den del af vores kultur. Jo flere brikker, des tydeligere bliver det store billede og des klarere står helheden. Meta Film er overbeviste om, at #MeToo mosaikken kan bidrage til et bredere perspektiv og forhåbentlig bidrage til indsigt, handling og forandring. 

Vi indsamler nu beretninger fra forskellige brancher gennem paraplyorganisationen LO og fagforeningerne HK, 3F, Teknisk Landsforbund, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Danske Kvindelige Lægers Forening, Forbundet Arkitekter og Designere, Dansk Sygeplejeråd samt organisationerne The Everyday Sexism Project og Dansk Kvindesamfund samt i dette åbne call. 
 

Vi definerer en #MeToo oplevelse som en seksuel krænkelse i et fysisk eller psykisk skævt magtforhold. 

SEND OS DIN HISTORIE SENEST ONSDAG  28. FEBRUAR 2018.

Når du sender en #MeToo fortælling, så får du tilsendt en samtykkeerklæring, som du skal underskrive og returnere. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Kontakt Mette Bjerregaard: mette@metafilm.dk

 


 

bubblemedia